diumenge, 24 de maig del 2015

DIBUIX DEL NATURAL D'ESPAIS EXTERIORS

Tots els divendres d'aquest tercer trimestre, en el marc de la matèria de dibuix artístic de 2n de batxillerat, vam anar a dibuixar pels voltants de l'institut: de la mateixa manera que en el 2n trimestre dedicat a la figura humana, vam necessitar dibuixar del natural el cos humà a partir de les sessions que vam fer amb els models artístics, en aquest tercer trimestre, dedicat al dibuix d'espais/ paisatge, hem fet apunts del natural del parc que hi ha darrere de l'institut i del carrer ajardinat amb oliveres que passa per davant de l'ajuntament de Salou. Les sessions van ser totes d'una hora, en la qual l'alumnat havia de fer un dibuix de mida màxima din A4 amb la tècnica que li fos més còmoda, però preferiblement amb bolígraf. Al final del trimestre calia seleccionar els dos millors dibuixos per tal de ser avaluats en una nota conjunta. Aquestes sessions van anar molt bé per a dotar a l'alumnat d'estratègies de dibuix de cara les activitats de selectivitat del trimestre enfocades al dibuix d'espais. Tot seguit us passo un vídeo resum d'aquestes sessions:ACTIVITAT: QUIOSC DE RODTXENKO

Aquesta activitat va sortir a les PAU de l'any passat i consistia en reinterpretar de forma versemblant i realista, un dibuix de l'artista constructivista RODTXENKO sobre un quiosc i una figura humana, amb l'estil geomètric que tan el caracteritzava. L'alumnat tenia llibertat per a plantejar qualsevol punt e vista, situar la línia horizó com vulgués, amb els punts de fuga que necessités, però el conjunt havia de ser versemblant. Com sempre l'activitat es va dur a terme en una sessió de dues hores sobre un 50x70 i tècnica preferentment seca, amb possibilitat de millora a casa un cop avaluat. Tot seguit us passo les millors imatges que van sortir.
ACTIVITAT: INTERIOR DE POSTGUERRA

Aquesta és una de les primeres activitats de selectivitat que l'alumnat va haver de resoldre en aquest tercer trimestre dedicat al dibuix d'espais/ paisatge. L'enunciat plantejava un repte: a partir d'una fotografia en la que es podia veure un interior d'un habitatge devastat per un conflicte bèl.lic, on hi apareixien un sofà, una obertura al mur que semblava una finestra, i un radiador...s'havia de reinterpretar l'escena de forma versemblant, però des d'un altre punt de vista, prenent de referència els elements però sense copiar-los directament i en la que a més hi havia d'aparèixer almenys una figura humana dins d'aquest drama... Es va resoldre en una sessió de dues hores a classe, però amb possibilitat de poder-se millorar i/o corregir un cop avaluada. Totes es van fer sobre paper bàsik de 50x70 cm, cadascú amb la tècnica que li fos més còmode. Us passo un resum de les millors imatges:
ACTIVITAT: RUÏNES

Avançant en el 3r trimestre de dibuix artístic, dedicat al dibuix d'espais, vaig proposar aquesta activitat de selectivitat. Consisitia en reinterpretar una fotografia del s. XIX feta a un complex industrial en ruïnes degut a un incendi. En la imatge es podia veure l'skyline d'aquestes fàbriques en ruines a contrallum, i l'alumnat n'havia de dibuixar una escena tal com si es trobés dins d'aquesta fotografia. El punt de vista era lliure, igual que la situació de la línia horitzó o el tipus de cònica, però sí que es demanava versemblança al conjunt i tractament lumínic coherent. Com sempre, l'alumnat va haver de rsoldre l'exercici en una única sessió de dues hores sobre un paper de 50x70 cm, i amb una tècnica preferiblement seca amb la que se sentís més còmode. Hi va haver, però la possibilitat de millorar-ho a casa un cop avaluat. Us deixo a continuació imatges dels millors resultats:

CÒNIQUES DE L'AULA A DIBUIX ARTÍSTIC

Per tal d'inaugurar el 3r trimestre sobre el dibuix de l'espai i de paisatge, vaig proposar aquestes activitats d'introducció que consitiren en dibuixar en una sessió de dues hores una cònica frontal de l'aula de dibuix sobre un bàsik de 50x70cm, i una cònica oblíqua de dos punts de fuga de la mateixa aula, en les mateixes condicions tècniques. L'exercici tenia com a intenció recuperar els coneixements previs que, sobre aquest tema, l'alumnat tenia de cursos anteriors, i a la vegada, suposava una via per a aclarir dubtes en el trimestre dedicat a l'espai. Tot seguit us passo fotos dels millors resultats.
DISSENY D'UN GRONXADOR

Aquesta és una de les últimes activitats del 3r trimestre de disseny que va realitzar l'alumnat a classe. Es tracta d'una activitat de selectivitat íntimament relacionada amb tot el treball de l'anàlisi del Parc de la Pau de Salou que havien estat treballant setmanes anteriors (vegeu la notícia anterior a aquesta). La proposta els oferia l'oportunitat de posar en pràctica tot allò après en el trimestre: el llenguatge dels plànols, el dibuix de cònica dels espais... i a més en un terreny en el que ells se sentien còmodes perquè havien estat molts dies fent dibuixos d'aquesta temàtica. L'enunciat els demanava el disseny d'un gronxador de dues places per a nens d'edats diferenciades, i calia mostrar les solucions amb plànols acotats i cònica oblíqua. Com sempre l'exercici es va haver de resoldre a classe en dues sessions com a màxim, a partir de les quals, i un cop avaluat, aquest es podia endur a casa per a possibles millores i/o correccions. Us passo tot seguit imatges de les propostes millors:ANALITZEM EL PARC DE LA PAU DE SALOU COM A ACTIVITAT DE DISSENY

Moltes activitats de selectivitat que tenen a veure amb el tema del 3r trimestre, el disseny d'espais, obliguen a l'alumnat a realitzar dibuixos d'anàlisi de la via pública, o bé de mobiliari i equipaments públics que després han de redissenyar o planificar de nou. Relacionat amb això, i amb la intenció que l'alumnat adquirís agilitat tècnica i estratègies eficaces per al dibuix de disseny, vaig proposar aquesta activitat que ens va durar un parell de setmanes. Consisitia en analitzar el Parc de la Pau de Salou, estudiar-ne la planta, les zones, el mobiliari, la il.luminació, l'ús per part de la gent, aspectes a millorar....posant especial atenció en el parc infantil que hi ha en un dels extrems de la plaça. L'activitat es va poder millorar a casa i es va entregar en forma de memòria a través de làmines din A4. La majoria de l'alumnat va optar pel bolígraf, i els llapis aquarel.lables... us passo tot seguit un vídeo dels millores resultats....

ACTIVITAT INICIAL SOBRE EL LLENGUATGE DE LES PLANTES I CÀLCUL D'ESCALES

Aquesta activitat que tot seguit us prsento va ser una introducció al llenguatge de les plantes i al càlcul d'escales. Consisitia en dissenyar els espais interiors i la distribució d'una planta d'un habitatge, que havia de ser per a una parella amb una nena petita. L'alumnat havia de respectar les parets mestre i els murs que podien tenir obertures, però la resta l'vaien de planificar ells. Així van poder aclarir dubtes sobre el càlcul d'escales i sobre el dibuix de plànols, la normativa que existeix i diferents sistemes de fer-ho. L'activitat es va poder treballar a casa i a classe, i va ser un entrenament de cara a les activitats de selectivitat del tercer trimestre dedicat al disseny d'espais. Us passo un parell d'imatges a continuació:DISSENY D'ESPAIS: INTERIORS INVENTATS D'UN I DE DOS PUNTS DE FUGA


En aquest 3r trimestre a disseny vam començar treballant el disseny d'espais. Com a introducció al tema, i per tal que l'alumnat recuperés coneixements previs de cursos anteriors, i aclarís els possibles dubtes que pugués tenir sobre la representació de l'espai en perspectiva cònica, vaig proposar aquestes dues activitats inicials que consistiren en dissenyar en unes làmines din A3, uns interiors inventats d'un i de dos punts de fuga. La tècnica preferiblement havia de ser amb llapis aquarel.lable, i es podien usar regles, però també recomanava que hi hagués presència d'elements orgànics en l'escena. Les activitats es van dur a terme a l'aula en una sessió cadacuna però es van poder endur a casa per a millorar-les i acabar-les. Tot seguit us passo un resum de lo milloret que va sortir....